image/svg+xml
image/svg+xml

Danışma Kurulu

BÜYENARUM             DANIŞMA             KURULU

 

Prof. Dr. Filiz KARAOSMANOĞLU                                                     İstanbul Teknik Üniversitesi

Kimya Mühendisliği BölümüProf. Dr. Tanay Sıdkı UYAR                                                                   
Marmara Üniversitesi

Yenilenebilir Enerji ABD BaşkanıProf. Dr. Osman SEVAİOĞLU                                                      Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Elektrik ve Elektronik ABD Başkanı


Salahattin BAYSAL                                                                                                 
RESYAD

Yönetim Kurulu Başkanı


Enver İLHAN                                                                                                               
MİMSAN

Yönetim Kurulu BaşkanıHalil BALIK

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası                                                       Yönetim Kurulu Başkanı