image/svg+xml
image/svg+xml

Akademik Kurul

Doç. Dr. Abid USTAOĞLU

Makine Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Bilal KURŞUNCU                

Makine Mühendisliği Bölümü

 

Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR                        

Orman Mühendisliği Bölümü


Prof. Dr. Handan UCUN ÖZEL     

Çevre Mühendisliği Bölümü


Prof. Dr. Gökhan GÜNDÜZ

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü


Prof. Dr. Halil Barış ÖZEL    
Orman Mühendisliği Bölümü               


Doç. Dr. Volkan KIRMACI        

Makine Mühendisliği Bölümü


Doç. Dr. Ersin GÜNGÖR  

Orman Mühendisliği Bölümü


Doç. Dr. Tuğrul VAROL            

Orman Mühendisliği Bölümü


Prof. Dr. Deniz Aydemir

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü


Doç. Dr. İlyas BOLAT                

Orman Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi İhsan SÜLE                    

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Ali Namık GÜNEŞ       

Çevre Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KAYA                   

Makine Mühendisliği Bölümü


Dr. Öğr. Üyesi Betül Tuba GEMİCİ          

Çevre Mühendisliği Bölümü


Dr. Arş. Gör. Sinan KAPTAN                  

Orman Mühendisliği Bölümü


Dr. Arş. Gör. Yasemin ERKAN              

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü


Arş. Gör. Volkan AKGÜL                  

Makine Mühendisliği Bölümü