image/svg+xml
image/svg+xml

Kitap

Saraçoğlu, N., 2002. Orman Hasılat Bilgisi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, ISBN:975-7137-17-0, 310 S., Zonguldak 

Saraçoğlu, N. 2010. Küresel İklim Değişimi, Biyoenerji ve Enerji Ormancılığı. Efil Yayınevi, ISBN : 978-605-4334-40-7, 300 S., Ankara.

Saraçoğlu, N. 2017. Orman Hasılat Bilgisi. Bartın Üni. Yayın No: 31, Fakülte Yayın No: 13., Bartın.

Saraçoğlu, N. 2017.Küresel İklim Değişimi, Biyoenerji, Enerji Ormancılığı ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Efil Yayınevi,  2. Baskı, ISBN : 978-605-2294-08-6, 696s., Ankara.