image/svg+xml
image/svg+xml

Risk Değerlendirme

Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyon ve Koordinatör Listesi

Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Birirm Risk Koordinatörü Doç. Dr. Abid USTAOĞLU
Birim Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu Başkan: Doç. Dr. Bilal KURŞUNCU
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Bayram DÜNDAR
Üye: Bilg. İşlt. Feride TELLİ BARDAK
Birim İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu Üye: Dr. Öğr. Üyesi Bayram DÜNDAR
Başkan: Doç. Dr. Bilal KURŞUNCU
Üye: Bilg. İşlt. Feride TELLİ BARDAK