image/svg+xml
image/svg+xml

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) Kapsamında Projelerimiz AR-GE Desteği Alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde yürütülen Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) kapsamında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarından ilk 5’te yer alan Üniversitemizin 2 projesi Ar-Ge desteği alma başarısı gösterdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, AB finansmanıyla, belediyelerin ve üniversitelerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi amacıyla yürüttüğü proje kapsamında gerçekleştirilen proje başvuruları sonuçlandı. Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) Dördüncü Bileşeni kapsamında 56 farklı proje başvurusu arasından yapılan değerlendirmede Üniversitemiz öğretim elemanlarının hazırladığı 2 proje Ar-Ge desteği almaya hak kazandı.

Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında uzman desteği verilecek

Bu kapsamda, Üniversitemiz Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak Ceyhan’ın hazırladığı “Akıllı Üniversite İçin Zeki Enerji Yönetim Sistemi” projesi ile Makine Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Abid Ustaoğlu’nun “Yüksek Enerji Verimliliğine Sahip Taban Külü/Faz Değiştiren Malzeme Kompozitlerinin Üretimi, Yapı Malzemelerinde Kullanımı ve Isıl Regülasyon Performanslarının Belirlenmesi ve Optimize Edilmesi” adlı projesi yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında uzman desteği sağlanacak.

“Akıllı teknolojilerle enerji sarfiyatının minimuma indirmeyi hedefliyoruz”

Proje hakkında bilgiler veren Ceyhan, “Projemiz, üniversitelerdeki enerji sarfiyatının minimuma indirilmesi amacıyla akıllı enerji yönetim sistemi geliştirilmesi, sistemin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla desteklenmesi ve bu sistemin uzaktan kontrolünü sağlayacak akıllı telefon uygulamasının geliştirilmesini içermektedir. Proje tamamlandığında üniversitelerdeki odalar, derslikler, koridorlar, tuvaletler, merdivenler vb. alanların enerji yönetiminde yapay zeka ve nesnelerin interneti (IOT) teknolojisinden yararlanılacaktır. Bu teknolojilerle geliştirilecek masaüstü, mobil ve web tabanlı yazılımlar ile ‘Havalandırma’, ‘Işıklandırma’ ve ‘Isıtma’ sistemleri verimli bir şekilde yönetilebilecek ve bu döngüye yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilecek enerjinin de dahil edilmesiyle maksimum enerji verimliliği sağlanacaktır. Bu sayede üniversitemizin enerji sarfiyatına harcadığı bütçe ciddi miktarda azaltılmış olacaktır. Proje sonucunda Büyük Veri, Nesnelerin İnterneti, Siber Güvenlik, Bulut Bilişim, Optimizasyon, Simülasyon ve Sistem Entegrasyonu gibi Endüstri 4.0’ın tüm ana bileşenlerinden faydalanılacak ve üniversitemizin akıllılaştırılması için çok büyük bir katkı sağlanacaktır. Ayrıca yapılacak tüm işlemlerde ve uygulamalarda siber güvenliğin sağlanması hususu göz önünde bulundurulacaktır” dedi.

“Yapay zeka destekli enerji yönetimi yapılacak”

Gerçekleştirilecek proje kapsamında bir arayüz hazırlanacağını ve yapay zeka destekli enerji yönetiminin gerçekleştirileceğini de ifade eden Ceyhan, “Geliştirilecek yazılımların arayüzü basit olacak ve sadece kullanıcı girişi yapanlar arayüze erişerek akıllı enerji yönetim sistemini yönetebilecektir. Çeşitli parametreler kullanılarak, geliştirilecek sistemin yapay zeka destekli enerji yönetimini gerçekleştirmesi ve otonom şekilde karar alması sağlanacaktır. Sistemin alarm özelliği ve simülasyon destekli raporlama özellikleri de bulunacaktır. Bu özellikler sayesinde ekstra enerji tüketimi olduğunda sistem yöneticiye otomatik olarak masaüstü, web ve mobil yazılım aracılığıyla, anlık olarak uyarı göndererek gerekli tedbirlerin alınması için yöneticilere yardımcı olacaktır. Proje sonucunda ‘Akıllı Enerji Yönetim Sistemi’ni geliştirerek başta üniversitemize sonraki aşamada ülkemize yüksek katma değer üretecek bu projeyi kazandırmayı umuyoruz. Bu düşüncelerle her zaman yanımızda olarak geleceğe dönük akıllı projeler geliştirme noktasında destek veren Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun’a, Sayın Dekanımız Prof. Dr. M. Sabri Gök’e, Dr. Öğr. Üyesi Bayram Dündar’a, Doç. Dr. Hatice Yıldız Durak’a, Dr. Öğr. Üyesi Mahir Gülen’e ve  Nazlı Ak ile birlikte Üniversitemiz Enerji Verimliliği Kurulu’nun değerli üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

“Enerji verimliliğiyle zararlı gazların salınımı azaltılacak” 

Günümüzde konutlarda kullanılan enerji, ülkemizde tüketilen toplam enerjinin yaklaşık  yüzde 40’ını oluşturduğunu kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Abid Ustaoğlu ise “Bu enerji tüketiminin azaltılması ile daha az para harcanacak, daha az CO2 ve SO2 gazları çevreye salınacaktır. Bir kimyasal maddede faz değişimi süresince enerjinin “gizli ısı” olarak depolanması, verimli ısıl enerji depolama yöntemlerinden biridir. Faz değiştiren malzemeler (FDM) bu noktada son yıllarda önem kazanmaktadır. FDM’leri bünyesinde barındıran yapı malzemeleri kullanılarak inşa edilen yapıların belirtilen olumsuzlukların azaltılmasında oldukça büyük öneme sahiptir. Ancak ticari olarak yoğun bir şekilde satılan faz değiştiren malzemeler pahalıdır. Bu nedenle, FDM ihtiva eden yapı malzemelerinin üretiminde maliyet en büyük engel olarak karşımıza çıkmaktadır” diye konuştu.

“Maliyetlerin düşürülmesi amaçlanıyor”

Ustaoğlu, proje kapsamında enerji verimliliğini önceleyerek maliyetlerin düşürülmesi katkı sunulmasının hedeflendiğini de belirterek, “Proje kapsamında yüksek enerji verimliliğine sahip düşük maliyetli faz değiştiren kompozit malzeme üretimi, yapı malzemelerinde kullanımı ve ısıl regülasyon performanslarının belirlenmesi ve optimize edilmesi amaçlanmaktadır. Böylelikle yüksek ısıl depolama kapasitesine sahip, enerji etkin bir malzemenin elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bu malzemenin bina enerji performansına etkisi incelenecektir. Elde edilen yeni ısı depolama özelliğine sahip malzeme ile enerji ve yakıt maliyetinin azaltılması ve bunun sonucu olarak da çevresel kirliliğin azaltılmasından ülkemizde enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına katkıda bulunması gibi sonuçlar ortaya çıkacaktır. Bu kapsamda bize destek olan başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun’a, Sayın Dekanımız Prof. Dr. M. Sabri Gök’e, Genel Sekreterimiz Dr. Öğr. Üyesi M. Said Ceyhan’a teşekkürlerimi sunuyorum. Enerji çalışma grubumuzda yer alan ve çalışmalarımızda bize destek olan Dr. Öğr. Üyesi Namık Güneş’e, Dr. Öğr. Üyesi Mahir Gülen’e, Dr. Öğr. Üyesi Ersin Alaybeyoğlu’na, Arş. Gör. Mehmet Akif Peçe’ye, Yapı İşleri ve Daire Başkanı Anıl Çam’a, Fen Fakültesi Sekreteri Kadir Çelik’e, Meriç Küçükköse’ye, Şevki Kambur’a, Sadık Arslan’a, Aydın Irmak’a, Ümit Sarı’ya ve Leyla Aydın’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Ustaoğlu, proje ekibinde Prof. Dr. Ahmet Sarı, Prof. Dr. Osman Gencel, Dr. Öğr. Üyesi Bilal Kurşuncu, Dr. Öğr. Üyesi Abid Ustaoğlu ve Özge Özgürlük’ün olduğunu da sözlerine ekledi.

Bartın Üniversitesi yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinde ilk 5’te

Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularında üniversite bünyesinde önemli çalışmalar yapıldığının altını çizen Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) kapsamında yapılan değerlendirmede ilk 5’te yer aldıklarını sözlerine ekledi.

Rektör Uzun, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, AB finansmanıyla, belediyelerin ve üniversitelerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi amacıyla yürüttüğü proje kapsamında yapılan değerlendirmede Üniversitemiz, yenilenebilir enerji (60 üniversite arasında) ve enerji verimliliği projelerinde (63 üniversite arasında) 94 puan alarak ilk 5’te yer almayı başardı. Böylece Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) kapsamında 63’ü üniversite 144’ü belediye olmak üzere 207 kurum arasından yapılan değerlendirmeler sonucunda Üniversitemiz, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında eğitimler, enerji fizibilite çalışmaları, enerji verimliliği etüdü ve mühendislik teknik hizmet desteklerinden yararlanmaya hak kazandı” dedi.

“Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği önceliklerimiz arasında”

Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularına üniversite olarak büyük hassasiyet gösterdiklerini de aktaran Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi’nin tüm bileşenleri enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularında adeta bir seferberlik halinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu doğrultuda Ülkemizin kalkınmasını her anlamda önceleyen Üniversitemiz, her geçen gün artan enerji talebine karşı üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor. AB’nin kaynak verimliliği ilkeleri ışığında enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamalarını destekliyor, sera gazı salınımının azaltılmasının sağlamak için gayret gösteriyoruz. Ülkemizin enerji politikaları ve stratejileri çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı yenilikçi teknolojilerle de birleştirerek, sürdürülebilir bir gelişim hedefliyoruz” diye konuştu.

“Büyüyen üniversitemizde, kişi başı tüketim azalıyor”

Yenilenebilir enerji ve enerji tasarrufu konularında yapılan çalışmalar ve her gün daha fazla artan farkındalıkla birlikte üniversitede kişi başına düşen enerji tüketiminde önemli bir düşüşün olduğunu da kaydeden Rektör Uzun, “Genel Sekreterimiz Dr. Öğretim Üyesi Said Ceyhan’ın başkanlığında sürdürülen enerji tasarrufu çalışmaları ve verilen eğitimler sonucunda kayda değer neticeler elde ettik. Büyüyen fiziki yapımız ve artan personel sayımız ele alındığında 2017-2019 yılları arasında kişi başına düşen doğalgaz tüketimi yüzde 33, kişi başına düşen elektrik tüketimi ise yüzde 11 azalma göstermektedir. Ara vermeden devam ettirdiğimiz çalışmalar neticesinde bu pozitif durumun sürdürülebilir bir şekilde devamını temenni ediyorum. Bu noktada gösterdikleri gayret dolayısıyla Genel Sekreterimiz Dr. Öğretim Üyesi Said Ceyhan’a, daire başkanlarımıza, fakülte sekreterlerimize ve Üniversitemiz Enerji Verimliliği Kurulu üyelerimizle emeği geçen tüm bileşenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Bilimsel çalışmalarımızla gelişimimize değer katıyoruz”

Rektör Uzun, YEVDES Dördüncü Bileşeni kapsamında 2 projeye verilen Ar-Ge desteği almasından duydukları memnuniyeti de dile getirerek “Edindiğimiz deneyimler ışığında Ulusal öncelikler ve stratejiler bağlamında kritik önemi haiz olan enerji verimliliği ve tasarrufu ile sonuçların yaygınlaştırılması noktasında çok önemli katkı sağlama potansiyeline sahip olduğumuz projelerimize verilen destek ile teyit edilmiş oldu. Ar-Ge desteği alma başarısı sağlayan çalışmalarımızla bu alandaki ulusal politikalara katkı sağlayacak şekilde yaygınlaştırılmasına da destek vermiş olacağız. İleriye dönük projelerimizi de destekleyecek bu çalışmalar güneş enerjisi santrali kurma yönündeki çabalarımıza da ışık tutacaktır. Hazırladıkları projelerle Üniversitemize ve geleceğimize değer katan tüm akademik ve idari insan kaynağımız ile birlikte yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularındaki örnek çalışmalarıyla Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak Ceyhan’ı ile Dr. Öğr. Üyesi Abid Ustaoğlu’nu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakların önemi daha da artıyor”

Ülkemizde “Bağımsız enerji, güçlü Türkiye” hedefiyle son yıllarda önemli atılımlar yapıldığını da hatırlatan Rektör Uzun, “Büyük ve güçlü Türkiye hedefine dönük olarak atılan adımlarla geleceğe sağlam adımlarla yürüyoruz. Türkiye, sanayisi, teknolojisi, tarımı, ticareti ve diğer tüm alanlarda farkını ortaya koyuyor. Enerji alanında da dünyanın en büyük yapılarını inşa ederek, yerli ve yenilenebilir enerji potansiyelini arttırıyor. Son 18 yılda inşa edilen 585 yeni barajla suyun gücünü elektriğe dönüştürüyoruz. Bu noktada bizlerde bilimsel çalışmalarımızla bölgemizden başlayarak, ülkemizin kalkınması için gayret gösteriyoruz. Bu düşüncelerle sadece bugünümüz değil aydınlık yarınlar için bizleri yüreklendiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin kalkınmasına yönelik stratejilerin hayata geçirilmesi ve çevreye saygılı sürdürülebilir bir kalkınma hedefi ile bizlere destek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez’e, Bakan Yardımcılarımız Abdullah Tancan’a, Alparslan Bayraktar’a ve Prof. Dr. Şeref Kalaycı’ya, ‘Yeni YÖK’ anlayışıyla birlikte sundukları vizyon doğrultusunda bizleri hep dahi iyisi için teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç Hocamıza ve kendilerinin şahsında YÖK üyelerimize, her zaman yanımızda olarak bizlere destek veren Bartın Valimiz Sayın Sinan Güner’e, kamu kurum ve kuruluşlardan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.