image/svg+xml
image/svg+xml

Küresel İklim Değişimi, Biyoenerji, Enerji Ormancılığı ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları 2. Baskı

Efil Yayınevi

Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık Danışmanlık

Yatırım ve Tic. Ltd. Şti.

Bağcılar Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi 283. Sokak 9/7

Çankaya – Ankara

Tel: 0312 442 52 10-11 - Faks: 0312 442 52 12
www.efilyayinevi.com - info@efilyayinevi.com

Küresel İklim Değişimi, Biyoenerji, Enerji Ormancılığı ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları
2. Baskı

Nedim Saraçoğlu

 

   

Eserin Orijinal Adı

Küresel İklim Değişimi, Biyoenerji, Enerji Ormancılığı ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yazar

Nedim Saraçoğlu

ISBN

978-605-2294-08-6

Etiket Fiyatı

75 TL

Sayfa Sayısı

696

Ebat

16 x 24

Yayınevi

Efil Yayınevi

Kâğıt

60 gr enso

Kapak

300 gr mat kuşe parlak selefon

Dağıtım Tarihi

16.02.2018

Doğal küresel ısınmanın çevresel maliyetinin trilyonlarca dolar ile ölçüldüğü göz önüne alınmalıdır. BM Raporu, biyokütlenin birleşik ısı ve güç üretiminde kullanımının sera gazı emisyonlarını azaltmak için en iyi ve en ucuz seçeneklerden biri olacağını açıklamaktadır. Fotosentez ile enerji biçiminde depolanan enerji miktarı dünyanın yıllık enerji gereksiniminin yaklaşık on katına eşdeğerdir.

Biyokütlenin % 90’dan fazlasını orman ağaçları oluşturmaktadır. Dünya ormanları günümüzde endüstriyel odun gereksinimlerini karşılarken, aynı zamanda insan topluluklarının enerji gereksinimlerine önemli katkı sağlayabilmektedir. FAO 2010 Raporu’na göre Türkiye’deki ormanların tuttuğu karbon miktarı 2 milyar ton olarak tahmin edilmektedir. Ormanların karbon birikimi ve hava kirliliğinin azaltılması fonksiyonları sadece ulusal açıdan değil, küresel açıdan da önemlidir.

Türkiye’deki toplam enerji üretiminde temiz enerjilerin payı artırılmalıdır. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de enerji yaşamsal bir konu olduğundan, kendine yeterli, sürekli, güvenilir ve ekonomik bir elektrik enerjisine sahip olunması yönünde, dışa bağımlı olmayan yerli, temiz enerji kaynaklarından en üst düzeyde yararlanılması gerçekleştirilmelidir. Türkiye’de enerji yatırımlarını teşvik etmeyi amaçlayan Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) Yasa Tasarısı’nın yürürlüğe girmesi ile özel sektör tarafından kurulacak birleşik biyokütle ısı ve güç santralleri ile odun peleti üretim tesislerinin sayısı hızla artabilecek ve ülke enerji üretim potansiyeline önemli katkılar sağlanabilecektir.