image/svg+xml
image/svg+xml

Tübitak Projesi başarı ile tamamlandı.

Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Abid USTAOĞLU'nun yürütücülüğünü yapmış olduğu "Özgün Bir Birlesik Parabolik Yogunlastırıcı-Fotovoltaik Termal Sistem (Pvt-Cpc) Tasarımı, Kurulumu Ve Performansının Degerlendirilmesi" adlı 93.195 TL bütçeli TÜBİTAK 3001 projesi başarı ile tamamlanmıştır.

Bu projenin temel amacı yoğunlaştırıcı fotovoltaik sistemlerde karşılaşılan ve verimde azalmaya sebep olan uniform olmayan enerji akısından kaynaklı sıcak-bölgelerin minimize edilerek, güneş hücreleri üzerinde daha uniform bir ışınım dağılımını sağlamak, böylece PV modülün elektrik verimini ve güç üretimini arttırmak, enerji maliyetini azaltmak, aynı zamanda PV modül için soğutucu bir akışkan kullanarak PV veriminin azalmasına sebep olan, aşırı ısı yükünden kaynaklı, PV’lerdeki sıcaklık artışını engelleyip, ısı enerjisini de değerlendirerek sistemin toplam verimi arttırmaktır.

Güneş enerjisini hem termal hem de elektrik üretimi anlamında değerlendiren daha uniform ışınım ve daha az reflektör kullanımı ile düşük maliyetli ve yüksek verimli sistemlerin üretilebilmesiyle bireysel anlamda güneş enerjisinin kullanılmasına teşvik edilebilecek ve böylece kendi elektriğini kendi üreten binaların çoğalması sağlanabilecektir. Enerji anlamında çoğunlukla dışa bağımlı olan ve güneş enerjisi bakımında oldukça zengin olan ülkemize ekonomik ve çevresel sorunların çözülmesine katkı sağlama anlamında proje büyük öneme sahiptir.
  • Üniversitemizin elektrikli aracı 'Simurg' hızda 2’nci, verimlilikte 7’nci oldu.

  • Üniversitemiz öğrencileri yaptıkları roket ile TEKNOFEST’te finale kaldılar.

  • İnsansız hava aracı “Alpagut” geliştirme desteği aldı.

  • Üniversitemizde yürütülecek TÜBİTAK projesi kapsamında güneş pillerindeki maliyetin düşürülmesi ve yenilenebilir enerji alanında genç araştırmacılar yetiştirilmesi hedefleniyor.

  • Üniversitemizde ‘Enerji Verimliliği ve Tasarrufu’ temasıyla gerçekleştirilen konferanslarda katılımcılara iş birliği içerisinde yapılabileceklerden bahsedildi.

  • Üniversitemizin ilk elektrikli aracı Çeşm-i Cihan

  • Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifleri Çalıştayı ve 5MW’lık Güneş Enerji Santrali Açılışı

  • Tübitak Projesi başarı ile tamamlandı.

  • İspanya Oviedo Üniversitesi ile ERASMUS Anlaşması İmzalandı