BÜYENARUM’un 22 Aralıkta düzenlediği “ Yenilenebilir Enerjinin Türkiye ve Dünya İçin Önemi “
vivitrol shot cost read vivitrol dosage
does naltrexone stop withdrawals go dr bihari ldn
low dose naltrexone side effects autism oscarsotorrio.com doctors who prescribe low dose naltrexone

Eklenme Tarihi:12/1/2016
Haberi Paylaş:      
Karakter Boyutu:      
Haberi Yazdır
 
naltrexone sleep oscarsotorrio.com naltrexone side effects low dose
does vivitrol block alcohol oscarsotorrio.com revia reviews

 " BÜYENARUM'un 2015 Yılı Paneli" Yenilenebilir Enerjinin Türkiye ve Dünya İçin Önemi "

Üniversitemiz Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜYENARUM) tarafından düzenlenen panelde Türkiye’nin enerji sorunu ve çözüm önerileri konuşuldu. “Yenilenebilir Enerjinin Türkiye ve Dünya İçin Önemi” konulu panelin açılış konuşmasını yapan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan, bugün çevremizde yaşanan savaşların temelinde enerji ihtiyacı olduğunu belirterek, “Dünya’nın ve ülkemizin en önemli konularından biri enerjidir. Etrafımızda ve Dünya’nın çeşitli noktalarında yaşanan çatışmaların nedeni enerji kaynaklarına sahip olabilmektir. Fosil kaynaklar her yerde bulunmadığı için yenilenebilir kaynaklara yönelmek zorunludur. Üniversitemiz de ülkemizin bu kaynakları kullanımı noktasında bilimsel olarak katkı sağlamaya çalışmaktadır.” dedi.


              Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan

 

“Türkiye Yenilenebilir Enerjiyle Dışa Bağımlılıktan Kurtulabilir”

Paneli yöneten BÜYENARUM Müdürü Prof. Dr. Nedim Saraçoğlu, Rusya krizi üzerinden örnekler vererek Türkiye’nin enerji ihtiyacını kimseye bağımlı kalmadan yenilenebilir enerji kaynaklarıyla sağlayabileceğini vurguladı. Türkiye’nin enerji noktasında dışa bağımlılıktan kurtulabileceğini belirten Saraçoğlu, “Türkiye’nin 2014 yılı sonu elektrik üretimi kurulu gücü 69 bin 516 megawatt, elektrik üretimi ise 250 milyar kilowatt olmuştur. Elektrik üretiminde fosil kaynaklı üretim yüzde 80 iken yenilenebilir kaynakların payı ancak yüzde 20 olmuştur. Toplam üretimin yüzde 49’unun doğal gaz ve yüzde 15’inin ithal kömür ile karşılanması için 250 milyar dolar ödenmiştir. Türkiye güneş enerjisi potansiyelinin binde 1’ini, rüzgâr enerjisi potansiyelinin yüzde 7’sini, jeotermal potansiyelinin yüzde 16’sını, hidrolik potansiyelin yüzde 60’ını kullanabilmektedir. Petrol, kömür ve doğal gaz ithalatı nedeniyle enerjide yüzde 80 dışa bağımlı olan Türkiye’nin yenilenebilir enerjiye geçişi hızla gerçekleştirmesi ekonomik ve siyasi olarak zorunluluk arz etmektedir. Türkiye’nin 2050 yılı elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yüzde 80 olabilmelidir.” diye konuştu.

“Çevre Kirliliği Yenilenebilir Enerjiyle Azaltılabilir”

BÜYENARUM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Handan Ucun Özel ise konuşmasında yenilenebilir enerji ile çevre kirliliğinin en aza indirilebileceğini kaydederek, “Fosil yakıtlar iklim değişikliğine yol açan sera gazları, asit yağmurları ve fotokimyasal sis oluşumuna neden olurlar. Bu sorunları ortadan kaldırmak için tüm dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarına bir yöneliş vardır. Ülkemizde de bu yönde adımlar atılmakta, yenilenebilir enerji kaynağı olarak hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal, biyolojik ve diğer enerji kaynaklarına ait kurulu gücün artırılmasına çalışılmaktadır.” şeklinde konuştu.

“Güneş Enerjisi Potansiyelimiz Çok Yüksek”

Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyelinin büyük olduğunu ifade eden BÜYENARUM Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abid Ustaoğlu da “Ülkemizde güneş enerjisinin ısı olarak kullanma oranı dünya sıralamasında Çin’den sonra ikinci sırada yer almasına rağmen, elektrik üretiminde maalesef sıralamaya bile girememektedir. Almanya bu konuda Dünya lideridir. Türkiye ile karşılaştırıldığında Almanya’da güneş radyasyonu 930 ile bin 130 kilowatt metreküp ve yıllık güneşlenme süresi bin 300 ile bin 900 saat arasında değişiyorken ülkemizde güneş radyasyonu yıllık ortalama bin 120 ile bin 460 kilowatt metreküp ve yıllık güneşlenme süresi bin 970 ile 3 bin saat civarındadır. Enerji üretiminde yüzde 89 oranında dışa bağlı olan ve güneşten elektrik üretiminde lider olan Almanya’dan 2-3 kat daha fazla potansiyele sahip olan ülkemizde böyle bir doğal zenginliğin daha iyi bir şekilde kullanılması gerekmektedir.” şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

 

naltrexone naltrexone cost without insurance revia drug
implant for alcohol abuse oscarsotorrio.com ldn for anxiety
low dose naltrexone side effects autism ldn and fibromyalgia doctors who prescribe low dose naltrexone
TÜM DUYURULAR

18.04.2017
Küresel İklim Değişikliğini Önlemede BHUTAN Örneği

27.02.2017
Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporu - Ocak 2017

01.12.2016
Orman Biyokütle Hasat Sistemleri
naltrexone sleep oscarsotorrio.com naltrexone side effects low dose
low dose naloxone trexone medication injection for alcohol craving
implant for alcohol abuse oscarsotorrio.com ldn for anxiety
alcohol detox open ldn and autism


30.11.2016
Küresel Yenilenebilir Enerji Üretiminde Odun Peletinin Yeri ve Önemi (Aralık 2016)
low dose naloxone open injection for alcohol craving
naltroxene oscarsotorrio.com naltrexone reviews


30.11.2016
2030 Yılı İçin Küresel Biyoenerji Arz ve Talep Projeksiyonları (Eylül 2016)
trexone ldn medicine vivitrol for alcoholism
low dose naltrexone side effects autism ldn and fibromyalgia doctors who prescribe low dose naltrexone
naltroxene naltrexone 1.5 mg naltrexone reviews


21.11.2016
Güneş Enerjisi Santrali Tasarımı
meltrexone oscarsotorrio.com naltrexone for thyroid
naltrexone link revia drug
naltextrone naltrexone over the counter how does naltrexone make you feel


08.11.2016
National Geographic Tufandan Önce Belgeseli
meltrexone link naltrexone for thyroid
naltrexone revia link revia for alcoholism


10.10.2016
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği Yayımlandı
vivitrol shot cost read vivitrol dosage
meltrexone link naltrexone for thyroid
does vivitrol block alcohol oscarsotorrio.com revia reviews


31.05.2016
“ BÜYENARUM’un 24 Mayıs 2016 tarihinde düzenlediği “ Verimli Enerji - Verimli Üretim“ Paneli
naltroxene naltrexone 1.5 mg naltrexone reviews


12.01.2016
BÜYENARUM’un 22 Aralıkta düzenlediği “ Yenilenebilir Enerjinin Türkiye ve Dünya İçin Önemi “
vivitrol shot cost read vivitrol dosage
does naltrexone stop withdrawals go dr bihari ldn
low dose naltrexone side effects autism oscarsotorrio.com doctors who prescribe low dose naltrexone


18.11.2015
Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği (6 Kasım 2015)
naltrexone revia link revia for alcoholism


10.11.2015
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.(29.12.2010)
meltrexone link naltrexone for thyroid
trexone read vivitrol for alcoholism
implant for alcohol abuse naltrexone depression ldn for anxiety


28.10.2015
Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik (20 Ekim 2015)
trexone read vivitrol for alcoholism
naltrexone naltrexone cost without insurance revia drug
does naltrexone stop withdrawals revia manufacturer dr bihari ldn
naltrexone revia oscarsotorrio.com revia for alcoholism
naltrexone read low dose naltrexone and ulcerative colitis


24.02.2015
TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Rüzgar Elektrik Santrali Seminer Olçüm Sonuç Raporu
vivitrol shot cost read vivitrol dosage
naltrexone revia link revia for alcoholism
vivtrol shot avonotakaronetwork.co.nz naldrexone


21.01.2015
Elektrik Pazarlama (Electricity Marketing)
does naltrexone stop withdrawals go dr bihari ldn
low dose naltrexone side effects autism ldn and fibromyalgia doctors who prescribe low dose naltrexone
naltrexone vivtrol shot low dose naltrexone and ulcerative colitis


06.01.2015
Prof. Dr. Nedim Saraçoğlu, Ulusal Kanal’da Biyoenerji ve Enerji Ormancılığı Hakkında Konuştu.
trexone what does naltrexone do vivitrol for alcoholism


05.01.2015
Biyoenerji Üretiminde Odunun Yongalanması(2 video)
trexone ldn medicine vivitrol for alcoholism


29.12.2014
Üniversitemiz öğrencileri güneş enerjisi sayesinde cep telefonlarını şarj edebiliyorlar. Haberi Sky TV’de yayımlandı
naltrexone revia link revia for alcoholism
naltroxene naltrexone 1.5 mg naltrexone reviews


25.12.2014
BÜYENARUM Yenilenebilir Enerjide Yarınlar Paneli düzenlendi(metin,video,fotoğraflar)
naltrexone link revia drug
naltrexone read low dose naltrexone and ulcerative colitis
naltextrone avonotakaronetwork.co.nz how does naltrexone make you feel


05.12.2014
Batı Karadeniz Bölgesinde bir ilk olarak, Bartın Valiliği Özel İdare Müdürlüğü tarafından Topalali-Kozcağız şantiyesi mevkiinde 1500 m2 alana 1130 güneş paneli kurularak güneş enerjisinden elektrik üretilecektir