BÜYENARUM Yenilenebilir Enerjide Yarınlar Paneli düzenlendi(metin,video,fotoğraflar)
price of naltrexone oscarsotorrio.com ldn cfs
naltrexone link revia drug
naltrexone read low dose naltrexone and ulcerative colitis
naltextrone avonotakaronetwork.co.nz how does naltrexone make you feel

Eklenme Tarihi:25/12/2014
Haberi Paylaş:      
Karakter Boyutu:      
Haberi Yazdır
 
naltrexone sleep link naltrexone side effects low dose
width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/XxriqHe1VO0" frameborder="0" allowfullscreen="">

Bartın'da bir araya gelen enerji öğretim üyeleri ve uzmanları geleceğin dünya ve Türkiye için yenilenebilir enerjide olduğunu söyledi.  Bartın Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜYENARUM) tarafından düzenlenen panelde “Yenilenebilir Enerjide Yarınlar” konuşuldu. Öğrenci, öğretim üyeleri, Bartın ve başka illerden gelen yetkililerin dinleyici olarak katıldığı paneli Prof. Dr. Osman Sevaioğlu (ODTÜ) yönetti. Panele BÜYENARUM Danışma Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Nedim Saraçoğlu (Bartın Üniversitesi), Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu (İTÜ, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkan Yardımcısı), Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar (Marmara Üniversitesi), Dr. Uygar Özesmi (Good4Trust.org) ve Salahattin Baysal (RESYAD) konuşmacı olarak katıldı.

Rüzgâr ve güneş enerjisi için bürokratik engeller kaldırılmalı

Türkiye'nin rüzgâr ve güneş enerjisinde bir atılım içinde olduğu ancak önündeki bürokratik engellerin kaldırılması gerektiğinin vurgulandığı panelde yenilenebilir enerjinin, yerli teknolojinin ve sanayinin geliştirilerek üretilmesi durumunda enerjiden kaynaklanan cari açığı kısa vadede olumlu etkileyeceği, uzun vadede kapatabileceği belirtildi. Uygulamanın toplumsal barış sağlanarak ve doğayı tahrip etmeden yapılması gerektiği, aksi halde yöre halkında hidroelektrik santrali mücadelelerine benzer sorunlar yaratacağı ve bunun rüzgâr başta olmak üzere yenilenebilir enerji sektörüne zarar vereceği söylendi.

Panelistler, elektrik enerjisi üretimi amacıyla kullanılabilecek güneş enerjisinin henüz binde birinin bile değerlendirilmediğini ve tek başına bütün talebi karşılayabileceğini, aynı şekilde rüzgâr kapasitesinin yalnızca yüzde yedisinden elektrik üretildiğini belirtti. Panelde, yeterli yatırım yapılırsa tek başına yenilenebilir enerjinin bütün talebi karşılayabileceği, burada atılması gereken adımların akıllı şebekeler ve gelişmiş depolama sistemlerinin kurulması olduğu, ayrıca biyoyakıt (orman, tarım ve belediye atıkları) potansiyelinin (117 milyon ton/yıl) ise neredeyse tamamının atıl olduğu söylendi. Türkiye’de kurulu gücü 227 MW olan 49 biyokütle santrali ile 1,2 milyar kWh biyoelektrik üretimi yapıldığı, hidroelektrik potansiyelinin % 60’ı ve jeotermal potansiyelinin ise altıda birinin kullanıldığı belirtildi.

2050’li yıllarda ihtiyacın en az yüzde 80’i yenilenebilir enerji üretimi ile karşılanabilecek

BÜYENARUM Müdürü Prof. Dr. Nedim Saraçoğlu, “Fukuşima nükleer santralinin patlamasından sonra Almanya’da büyük bir enerji dönüşümü ile 22 nükleer enerji santralinin 2022 yılına kadar kapatılması ve ortaya çıkacak enerji açığının yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanması kararlaştırılmıştır.“ dedi. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminde büyük teşvik ve desteklerin uygulanması ile Almanya’nın 2013 yılı yeşil enerji üretiminde güneş enerjisi kurulu gücünün 33.000 MW’a (dünya birincisi) ve rüzgâr enerjisi kurulu gücünün 34.000 MW’a (dünya üçüncüsü) ulaştığını belirten Saraçoğlu, “2050’li yıllarda ülke enerji gereksiniminin en az % 80’i ve hatta % 100’ü yenilenebilir enerji üretimi ile karşılanabilecek, Almanya’dan daha fazla güneş potansiyeli olan Türkiye’nin elektrik üretiminde diğer ülkeler gibi 2050 yılının hedeflenerek yenilenebilir enerji kaynakları payının % 50’nin üzerine çıkarılması ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması büyük önem taşımaktadır.” diye konuştu.

BÜYENARUM Müdürü Prof. Dr. Nedim Saraçoğlu

Cari açığın yüzde 95’i enerji

Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu “Enerji üretimi ve tüketimi, kaynaktan son kullanıma kadar mevcut en iyi teknoloji ile sürdürülebilir olmalıdır.” dedi. Salahattin Baysal cari açığın % 95’inin enerjide dışa bağımlı olmamızdan kaynaklandığını belirtti ve bu cari açığı kapatmak için yenilenebilir enerji santrallerinin lisans sürecinde yaşanan bürokratik süreci hızlandırmamız, yatırımları teşvik ederek yenilenebilir enerji santrallerini süratli bir şekilde faaliyete geçirmemiz gerektiğini vurguladı.

Panelistler yeterli siyasi irade bulunması ve yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklemesi durumunda, yenilenebilir kaynak kullanımının enerji yelpazesinde en yüksek orana ulaşacağı konusunda görüş birliğine vardı.

Kömür bu ülkenin nimeti

Prof. Dr. Osman Sevaioğlu hiçbir enerji türünün diğerinin alternatifi veya karşıtı olmadığını, bunların birbirini tamamladığını söyledi. Türkiye’nin enerjide arz talep açığı yaşayan bir ülke olarak kömür ve nükleer dâhil her türlü enerjiye ihtiyacının olduğunu, kömürün bu ülkenin bir nimeti olduğunu, ucuz enerji elde edebilmek için Türkiye’nin kömürden enerji elde eden projeleri de desteklemesi gerektiğini belirtti. Bazı enerji türlerini savunabilmek için diğerlerine karşı çıkmanın doğru bir yaklaşım olmadığı ifade eden Sevaioğlu, “Yenilenebilir enerjilerin; yakıt maliyetlerinin olmaması, çevreyi kirletmemesi ve gelecekte fosil yakıtların tükenecek olmasına bağlı olarak alternatifsiz ve rakipsiz olarak kalacak olmaları nedeniyle desteklenmeleri ve teknolojilerinin geliştirilmesi gerekmektedir.” dedi.

Hiçbir nükleer ve fosil yakıt yatırımına girilmemelidir

Dr. Uygar Özesmi ve Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, Sevaioğlu’nun analizine katılmayarak acilen ve kararlı bir biçimde kömür, petrol ve doğal gazdan en hızlı biçimde uzaklaşılarak şu andan itibaren hiçbir nükleer ve fosil yakıt yatırımına girmemek gerektiğini belirtti. Gelecekte gerçekleşecek % 100 yenilenebilir enerji kullanımının şu anda bile teknik olarak mümkün olduğunu, bu nedenle geleceğe yatırım yapmak gerektiğini ifade ettiler.

Yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçiş; eşitlik, özgürlük, barış ve yerel istihdam demektir

Panelistlerden Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, dünyanın fosil ve nükleer atık enerji çağından yenilenebilir enerji çağına geçtiğini belirterek şu görüşlere yer verdi: “Öncülük yapan ülkeler Almanya, ABD, Çin Halk Cumhuriyeti’dir. Enerjide çözüm öncelikle enerjinin etkin kullanımı olmak üzere % 100 yenilenebilir enerjidedir. Rüzgâr ve güneş özelleştirilemeyen, bitmez tükenmez ve tamamıyla ücretsiz kaynaklardır. Petrol krizi sonrası özellikle zengin OECD ülkeleri yenilenebilir enerji teknolojilerini geliştirmeye karar verdiler ve bugün artık yenilenebilir enerjiden elektrik üretim teknolojileri en ucuz teknolojiler haline geldi. Ülkelerin % 100 yenilenebilir enerjiye geçiş için tek ihtiyacı karar vericilerin çözümden yana olmalarıdır. % 100 yenilenebilir enerjiye geçiş; eşitlik, özgürlük, barış ve yerel istihdam demektir.

naltrexone and opiates oscarsotorrio.com naktrexone
implant for alcohol abuse naltrexone depression ldn for anxiety
does naltrexone stop withdrawals revia manufacturer dr bihari ldn
low dose naltrexone side effects autism oscarsotorrio.com doctors who prescribe low dose naltrexone
naltroxene oscarsotorrio.com naltrexone reviews
vivtrol shot link naldrexone
TÜM DUYURULAR

18.04.2017
Küresel İklim Değişikliğini Önlemede BHUTAN Örneği

27.02.2017
Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporu - Ocak 2017

01.12.2016
Orman Biyokütle Hasat Sistemleri
naltrexone sleep oscarsotorrio.com naltrexone side effects low dose
low dose naloxone trexone medication injection for alcohol craving
implant for alcohol abuse oscarsotorrio.com ldn for anxiety
alcohol detox open ldn and autism


30.11.2016
Küresel Yenilenebilir Enerji Üretiminde Odun Peletinin Yeri ve Önemi (Aralık 2016)
low dose naloxone open injection for alcohol craving
naltroxene oscarsotorrio.com naltrexone reviews


30.11.2016
2030 Yılı İçin Küresel Biyoenerji Arz ve Talep Projeksiyonları (Eylül 2016)
trexone ldn medicine vivitrol for alcoholism
low dose naltrexone side effects autism ldn and fibromyalgia doctors who prescribe low dose naltrexone
naltroxene naltrexone 1.5 mg naltrexone reviews


21.11.2016
Güneş Enerjisi Santrali Tasarımı
meltrexone oscarsotorrio.com naltrexone for thyroid
naltrexone link revia drug
naltextrone naltrexone over the counter how does naltrexone make you feel


08.11.2016
National Geographic Tufandan Önce Belgeseli
meltrexone link naltrexone for thyroid
naltrexone revia link revia for alcoholism


10.10.2016
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği Yayımlandı
vivitrol shot cost read vivitrol dosage
meltrexone link naltrexone for thyroid
does vivitrol block alcohol oscarsotorrio.com revia reviews


31.05.2016
“ BÜYENARUM’un 24 Mayıs 2016 tarihinde düzenlediği “ Verimli Enerji - Verimli Üretim“ Paneli
naltroxene naltrexone 1.5 mg naltrexone reviews


12.01.2016
BÜYENARUM’un 22 Aralıkta düzenlediği “ Yenilenebilir Enerjinin Türkiye ve Dünya İçin Önemi “
vivitrol shot cost read vivitrol dosage
does naltrexone stop withdrawals go dr bihari ldn
low dose naltrexone side effects autism oscarsotorrio.com doctors who prescribe low dose naltrexone


18.11.2015
Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği (6 Kasım 2015)
naltrexone revia link revia for alcoholism


10.11.2015
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.(29.12.2010)
meltrexone link naltrexone for thyroid
trexone read vivitrol for alcoholism
implant for alcohol abuse naltrexone depression ldn for anxiety


28.10.2015
Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik (20 Ekim 2015)
trexone read vivitrol for alcoholism
naltrexone naltrexone cost without insurance revia drug
does naltrexone stop withdrawals revia manufacturer dr bihari ldn
naltrexone revia oscarsotorrio.com revia for alcoholism
naltrexone read low dose naltrexone and ulcerative colitis


24.02.2015
TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Rüzgar Elektrik Santrali Seminer Olçüm Sonuç Raporu
vivitrol shot cost read vivitrol dosage
naltrexone revia link revia for alcoholism
vivtrol shot avonotakaronetwork.co.nz naldrexone


21.01.2015
Elektrik Pazarlama (Electricity Marketing)
does naltrexone stop withdrawals go dr bihari ldn
low dose naltrexone side effects autism ldn and fibromyalgia doctors who prescribe low dose naltrexone
naltrexone vivtrol shot low dose naltrexone and ulcerative colitis


06.01.2015
Prof. Dr. Nedim Saraçoğlu, Ulusal Kanal’da Biyoenerji ve Enerji Ormancılığı Hakkında Konuştu.
trexone what does naltrexone do vivitrol for alcoholism


05.01.2015
Biyoenerji Üretiminde Odunun Yongalanması(2 video)
trexone ldn medicine vivitrol for alcoholism


29.12.2014
Üniversitemiz öğrencileri güneş enerjisi sayesinde cep telefonlarını şarj edebiliyorlar. Haberi Sky TV’de yayımlandı
naltrexone revia link revia for alcoholism
naltroxene naltrexone 1.5 mg naltrexone reviews


25.12.2014
BÜYENARUM Yenilenebilir Enerjide Yarınlar Paneli düzenlendi(metin,video,fotoğraflar)
naltrexone link revia drug
naltrexone read low dose naltrexone and ulcerative colitis
naltextrone avonotakaronetwork.co.nz how does naltrexone make you feel


05.12.2014
Batı Karadeniz Bölgesinde bir ilk olarak, Bartın Valiliği Özel İdare Müdürlüğü tarafından Topalali-Kozcağız şantiyesi mevkiinde 1500 m2 alana 1130 güneş paneli kurularak güneş enerjisinden elektrik üretilecektir