image/svg+xml
image/svg+xml

Üniversitemizde ‘Enerji Verimliliği ve Tasarrufu’ temasıyla gerçekleştirilen konferanslarda katılımcılara iş birliği içerisinde yapılabileceklerden bahsedildi.

Cumhurbaşkanlığı’nın 18 Ağustos 2019 tarihli genelgesinde yer verilen ‘kamu binalarında 2023 yılına kadar asgari yüzde 15 enerji tasarruf’ hedefini şimdiden geçen Üniversitemizde bu durum sürdürülebilir hale getirilmek isteniyor. Bu doğrultuda belli periyotlarla gerçekleştirilen toplantılar, verilen eğitimlerin ardından ‘Enerji Verimliliği ve Tasarrufu’ temasıyla konferanslar gerçekleştirildi.

Enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda kapsamlı çalışmalara yer verilen konferansların ilki Ağdacı Yerleşkesi Konferans Salonunda düzenlendi. Merkezimiz Müdürü Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Abid Ustaoğlu, enerjide artan talep ve bunun sonucunda oluşan çevresel etkileri anlattı.

“Küresel ısınmanın doğal hayata ciddi etkileri olmaktadır”

Ustaoğlu, “Son 138 yılın en sıcak yıllarını yakın zamanda yaşadık. Bu küresel ısınma denilen kavram ile birlikte öngörülen durum doğal hayat ve sağlık durumlarımız açısından tehlike arz etmektedir. İki derece daha bir artış yaşanırsa su sıkıntıları başlayacak, beş derece bir artışın sonunda denizler 5 metre yükselecek. Deniz seviyesi ortalaması 70 metre olacak. Dünya'nın yiyecek stokları tükenecek. Altı derecelik bir artışın ardından ise göçler başlayacak ve yüz milyonlarca insan uygun iklim koşullarında yaşamak umuduyla yollara düşecek” dedi.

“Türkiye’nin 2023 hedefi yüzde 15-25 Enerji tasarrufu sağlamak”

Enerji verimliliğinin keşfedilmeyi bekleyen tükenmez bir enerji kaynağı olduğunu da vurgulayan Ustaoğlu, “Enerji verimliliği, enerji tüketimini asgari seviyeye indirmektir ve bunu da hayat standardını, üretim kalitesi ve işletme kârlılığını düşürmeden yapmaktır. Enerji verimliliği, enerji kaynaklarının en etkin şekilde değerlendirilmesini ifade eder ve tasarrufu netice verir. Son 35 yıldır ABD’nin en büyük yerli enerji kaynağı, enerji verimliliği olmuştur. AB’nin 2020 Hedefi: Enerji verimliliğini yüzde 20 arttırmak. Türkiye’nin 2023 hedefi ise yüzde 15-25 Enerji tasarrufu sağlamak” diye konuştu.

“Bartın Üniversitesi’nde son 2 yılda önemli miktarda tasarruf sağlandı”

Ustaoğlu, Üniversitemizde enerji verimliliği konusunda yapılan çalışmaların önemine de değinerek, üniversitede son iki yılda alınan tedbirlerle doğalgaz tüketiminde yüzde 29,3’lük bir tasarruf sağlandığını söyledi.

Üniversitemizde 2017 yılında kişi başına düşen doğalgaz tüketiminin 39.47 metreküp olduğunu kaydeden Ustaoğlu, bu sayının 2018 yılında 31.32 metreküp, 2019 yılında ise 26.54 metreküpe düştüğünü ifade etti.

Ustaoğlu, Üniversitemizde yapılan çalışmalar neticesinde son bir yılda yüzde 10,6’lık bir elektrik tasarrufu sağlandığını da sözlerine ekledi. 

Enerji verimliliğinin önemine vurgu yapıldı

Etkinlikler kapsamında Kutlubey Yerleşkesinde düzenlenen konferansta ise Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Namık Güneş bir konuşma yaptı.

Güneş, enerji verimliliği ve tasarrufunun önemine dikkat çekerek, “Cari açığımız çok arttığından enerji tasarrufumuzu arttırmamız gerekiyor. Karbon salınımını azaltarak çevreye verdiğimiz zararları da azaltmamız gerekiyor. Bu noktada herkese ayrı ayrı görevler düşmektedir. En tepeden aşağıya kadar verimlilik ve tasarruf bilincinin aşılanması gerekiyor. Oldukça büyük olan karbon ayak izimizi küçültmemiz için yapılacak çok fazla işimiz var. Hemen hepimizin yapabileceği çok basit işler var. Işıkları kapatmak, kullanmadığımız elektronik cihazları açık tutmamak, aydınlatma cihazlarındaki ampulleri LED ampullerle değiştirmek gibi. Sadece LED ampullerle yüzde 40 bir enerji tasarrufu sağlandığı düşünüldüğünde atılacak küçük adımların genel manada önemli faydalara dönüşebildiği görmekteyiz” dedi.

Etkinlik karşılıklı soru ve cevapların ardından son buldu.
  • Üniversitemizin elektrikli aracı 'Simurg' hızda 2’nci, verimlilikte 7’nci oldu.

  • Üniversitemiz öğrencileri yaptıkları roket ile TEKNOFEST’te finale kaldılar.

  • İnsansız hava aracı “Alpagut” geliştirme desteği aldı.

  • Üniversitemizde yürütülecek TÜBİTAK projesi kapsamında güneş pillerindeki maliyetin düşürülmesi ve yenilenebilir enerji alanında genç araştırmacılar yetiştirilmesi hedefleniyor.

  • Üniversitemizde ‘Enerji Verimliliği ve Tasarrufu’ temasıyla gerçekleştirilen konferanslarda katılımcılara iş birliği içerisinde yapılabileceklerden bahsedildi.

  • Üniversitemizin ilk elektrikli aracı Çeşm-i Cihan

  • Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifleri Çalıştayı ve 5MW’lık Güneş Enerji Santrali Açılışı

  • Tübitak Projesi başarı ile tamamlandı.

  • İspanya Oviedo Üniversitesi ile ERASMUS Anlaşması İmzalandı